Category: legislatie

LEGE 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

*** Republicată
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

Text în vigoare începând cu data de 28 noiembrie 2008

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 noiembrie 2008.

Act de bază 
#BLegea nr. 41/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999 Citeste mai mult…

Legea protectiei in munca

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I

Dispoziţii generale Citeste mai mult…

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca a lucrătorilor. Citeste mai mult…

LEGEA nr.54 din 24 ianuarie 2003 sindicatelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Sindicatele, denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor acestora.

Citeste mai mult…